Facebook
Mini Update na początku nowej edycji!


Już ponad 500 unikalnych postaci założonych przed nową edycją! W ramach tego wprowadzamy zmiany na tej edycji:

  • zmieniono obrażenia obszarowe z czarów u knightów i paladynów,
  • wprowadzono nowy Quest: Real Tibia, którego nagrodą jest sEXP Medal,
  • usunięto wąskie przejście na Fibula Quest, aby od tej pory nie było możliwe blokowanie,
  • naprawiono Vocation Item.

Posted on: 2017-03-17 18:43:32

Comments

Alert:

You need to be logged in to write comments.
Back to Top