[Elfbot] Other scripts    

Alert:

This article was created by -.
Difficulty is .
Recommended level is 1.
Added: 2014-06-21 03:24:19


Manasowanie Sie Smr:

auto 100 if [$mppc < 95] useoncreature 3183 self

Manasowanie Sie Zwykla Mr:

auto 100 if [$mppc < 95] useoncreature 3157 self

Uhanie Sie Suhem:

auto 100 if [$hppc < 95 ] useoncreature 3168 self

Uhanie Sie Zwyklym Uhem:

auto 100 if [$hppc < 95 ] useoncreature 3160 self

Wali Explo w Target a Gdy ma Mniej niz 90%Hp uha sie

auto 1 if [$hppc > 90] useoncreature 11347 target

Wali Ssd w Target a Gdy ma Mniej niz 90%Mp Manasuje sie

auto 1 if [$mppc > 90] useoncreature 3187 target

Suh Friends (Wchodzisz w Lists,nastepnie wpisujesz nicki graczy ktorych chcesz Uhac do Friends, zaznaczasz okienko Friens, I Zatwierdzasz SAVE)

auto 200 if [$friend.hppc < 95] {useoncreature 3168 friend}      <-Suh Friends (Suh)

auto 200 if [$friend.hppc < 95] {useoncreature 316 friend}        <-Uh Friens (Zwykly Uh)

Walenie Ue gdy zaznaczymy target

auto 250 isattacking say 'NAZWA CZARU '

Zamiana Violet Skin na Violet Collentions

auto 200 listas 'Zamiana 100 violetow'| setcolor 594 493 604 | stackitems |  if [ $itemcount.10306 >= 100 ] equipbelt 10306 | if [$beltslot.id == 10306 && $beltslot.count == 100] useitem 10306 

Zamiana Jagoda Skin na Jagoda Collections

auto 200 listas 'Zamiana 100 jagod'| setcolor 594 493 604 | stackitems |  if [ $itemcount.10279 >= 100 ] equipbelt 10279 | if [$beltslot.id == 10279 && $beltslot.count == 100] useitem 10279 

Zamiana CC na GI

auto 200 setcolor 051 204 255 | listas 'CC => InGOTs' | stackitems | if [ $itemcount.3043 >= 100 ] equipbelt 3043 | if [$beltslot.id == 3043 && $beltslot.count == 100] useitem 3043} 

Zamiana GI na DI

auto 200 listas 'diamond ingot' | stackitems | if [ $itemcount.9058 >= 100 ] equipbelt 9058 | if [ $beltslot.id == 9058 && $beltslot.count == 100] useitem 9058

Alarm Gdy Pk Na Ekranie

auto 200 listas 'diamond ingot' | stackitems | if [ $itemcount.9058 >= 100 ] equipbelt 9058 | if [ $beltslot.id == 9058 && $beltslot.count == 100] useitem 9058

Anty-Trap

auto 200 listas 'Anti-Trap Script on !' | allowwalk 2774 6114 2785 2523 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 834 6372 7864 2812 2806 2789 2804 2981 831 2776 2808 2811 2802 2805 2791 2803 6371 2801 2807 833 2775 2778 2800 2783 2782 2779 2784 2798 2799 2792 2794 6115 2777 832 2780 2781 2786 2787 2788 2809 2810 2468 2470

Anty-Push

auto 100 listas 'Anty-Push' | if [$itemcount.3031 >= 2]  {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3031 2 | wait 300} | if  [$itemcount.3035>= 2] {dropitemsxyzamount $posx $posy $posz 3035 2 |  wait 300

Anty-Paral

auto 100 healparalysis 'utani hur' | wait 100

Utamo Vita

auto 15000 say "utamo vita

Zbieracz (ODKURZACZ)

auto 100 collectitems 'id itemu' 'id itemu' 'id itemu'

Gdy Jest Mniej Niz 3 Potwory wali Ssd/Explo (wpisz ip) a Gdy Wiecej wali Ue (wpisz czar)

auto 500 if [$monstersaround.3 <= 1 ] { if [$target] { useoncreature ID RUNY target } } else ifnoplayeronscreen { if [$mp >= 3] { if [$monstersaround.3 >= 2] { say 'NAZWA CZARU' } } }
Back to Top