[Elfbot] Hotkeys    

Alert:

This article was created by -.
Difficulty is undefined.
Recommended level is 1.
Added: 2014-04-25 21:33:31


Spis najbardziej przydatnych skryptow na OTS Memsoria. Opis dotyczący jak ustawić Hotkey'e w ElfBocie znajdziecie w odrębnym poradniku.

Na początek wyśle 3 najbardziej pożądane skrypty na zamiane:

1. CC na GI

auto 200 listas 'Cystal coin - gold ingot' | stackitems | if [ $itemcount.3043>= 100 ] equipbelt 3043 | if [ $beltslot.id == 3043 && $beltslot.count == 100] useitem 3043

2. Jagoda skins na jagoda collection 

auto 200 stackitems | if [ $itemcount.10279 >= 100 ] equipbelt 10279 | if ?$beltslot.id == 10279 && $beltslot.count == 100] useitem 10279

3. Violet Skins na violet collection

auto 200 listas 'Zamiana 100 violetow'| setcolor 594 493 60auto 200 listas 'Zamiana 100 violetow'| setcolor 594 493 604 | stackitems | if [ $itemcount.10306 >= 100 ] equipbelt 10306 | if [ $beltslot.id == 10306 && $beltslot.count == 100] useitem 10306

 

1. Regeneracja HP za pomocą UH

auto 100 if [$hppc < 99] useoncreature 3160 self

2. Regeneracja HP za pomocą S UH

auto 100 if [$hppc < 99] useoncreature 3168 self

3. Regeneracja many za pomocą MR

auto 100 if [$mp < 90] useoncreature 3157 self

4. Regeneracja many za pomocą Super MR

auto 100 if [$mp < 90] useoncreature 3183 self

5. Auto Mega Hur

auto 200 haste auto 200 stronghaste auto 200 listas 'Mega Hur' | ifnot $hasted say 'mega hur'

6. Auto Strong Haste

auto 200 stronghaste

7. Auto Target 

auto 200 attack target

8. Automatyczne 'Utamo Vita"

auto 200 manashield

9. Automatycznie używanie S Explo na target

auto 150 useoncreature 11347 target

 

10. Automatyczne leczenie się, jeśli HP spadnie poniżej 30%

auto 100 if [$hppc <= 30] say 'exura san'

11. [dla ek] automatyczne używanie czaru Utito Tempo

auto 100 listas 'Trade Helper'| tradesay 'utito tempo' | wait [$rand.20.20*500]

12. Automatyczne używanie czaru Utana Vid 

auto 1500 listas 'Auto-utana' | ifnot $invisible {say 'Utana Vid' | wait 800}

13. Auto UE

auto 100 if [$monstersaround > 0 ] say 'exevo berserk'

14. Włączanie i wyłączanie Targetingu i Cavebota

if [$targetingon || $caveboton] {statusmessage 'ElfBot NG - CaveBot Paused' | stopattack | settargeting off | setcavebot off | wait 400 | end} | if [$targetingon == 0 || $caveboton == 0] {statusmessage 'ElfBot NG - CaveBot Resumed' | settargeting on | setcavebot on | wait 400}

 
Back to Top