Winterfell Castle    

Alert:

This article was created by -.
Difficulty is .
Recommended level is 7000.
Added: 2016-09-18 15:45:24


Nagroda: 3x Upgrade Remover
Wymagania: sPromo, 7k lvl, 65 Red Balls.

Quest zaczynamy na sPromo w lokalizacji questów. 

Po wejściu w teleport pojawiamy się na statku, obok NPC Timral do którego zagadujemy a on prosi nas o przyniesienie 65 Red Balls, które wypadają z Gonerów i Super Quar.

'Timral: If you could find 65 Red Balls, I would appreciate it and teleport you to the Winterfell. Red Balls you can drop realy rarely from Goners & Super Quaras.'

Po ich zdobyciu piszemy do NPC Timral:

hi-some-red balls

Po tej konwersacji pojawiamy się w zamku Winterfell, w którym musimy znaleźć w skrzynkach 5 elementów.

Skrzynki znajdujemy na każdym z poziomów, tj. 0, +1 oraz +2. 

Gdy już znajdziemy wszystkie skrzynki to udajemy się do NPC Eddard Stark i oddajemu mu je, a on daje nam nagrodę - 3 Upgrade Runes.
Back to Top